تماس با ما

با سلام وادب

 به پایگاه خبری تحلیلی نیمروز گلستان خیلی خوش آمدید

پایگاه خبری نیمروز گلستان یکی از دهها رسانه ای است که توسط جمعی از دلسوزان فرهنگ وهنر اقوام در قالب تشکّل مردم نهاد بنیاد نیمروز شکل گرفته است وجدا از بحث اطلاع رسانی وشفافیت واینکه  دانستن حق مردم است،یکی از رویکردهای اساسی مدیران بنیاد فرهنگ ی اجتماعی نیمروز؛تعامل وهمدلی بیشتر اقوام ایرانی از طریق گفتگو شناخت بیشتر وبهتر است

از کلیه دلسوزان فرهنگ وهنر ایران زمین تمنا داریم که یاریگرمان باشند وضمن ارسال اخبار محل سکونت وکار وتحصیل خویش؛مطالب متنوع در خصوص فرهنگ وآداب ورسوم منطقه خود را  اعم از موسیق وشعر؛غذای سنتی؛صنایع دستی؛اماکن گردشگری؛مشاهیر ومفاخر؛فرهنگ عامه و..را برایمان ارسال فرمائید تا با نام خودتان در رسانه های مرتبط با این تشکل مردم نهاد منتشر شود

تلفن تماس شبانه روزی ودر شبکه های اجتماعی ۰۹۳۶۰۸۷۶۲۲۲  وایدی NIMROOZONLINE  می باشد

۰۹۱۱۸۰۰۲۷۶۳===۰۹۳۶۰۸۷۶۲۲۲  ایمیل  NIMRUZ1@GMAIL.COM