توسعه متوازن علی آباد کتول الویت مدیریت شهری
در نشست خبری شهردار و اعضای شورای شهر تاکید شد :

توسعه متوازن علی آباد کتول الویت مدیریت شهری

شهردار علی آبادکتول با اشاره به اخذ مجوز تله کابین و تاکید استاندار و نماینده مردم بر تسریع امور از نیاز مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه خبر داد.

نخستین خونحواهان در کلاله از زبان تصویر/ اجتماع پاسداشت نخستین قیام به خونخواهی امام حسین(ع) توسط سیستانی ها
با مشارکت بنیاد نیمروز ؛مردم استان وهمت آحاد مردم ومسولین کلاله:

نخستین خونحواهان در کلاله از زبان تصویر/ اجتماع پاسداشت نخستین قیام به خونخواهی امام حسین(ع) توسط سیستانی ها

بافراخوان بنیاد نیمروز سیستانی ها در هفته ی اول تیرماه؛ جلسه ای در شهر دلند شکل گرفت وستاد نخستین خونخواهان در گلستان همسوبا سیستان شکل گرفت. بعد از اجرای مراسم حسینیه سیستانی های گرگان ومسجد امام حسن مجتبی علیه السلام گنبد به صورت با شکوه واستانی وپخش از رسانه ها در نشست نگین شهر اعضای ستاد موافقت کردند مراسم متمرکز در شهر کلاله ودر روز21 مرداد و25 نقطه ی دیگر شهرها وروستاها در استان وخارج استان که امور استان های بنیاد نیمروز هماهنگ کرده بود در یک روز جلوتر برگزار نمایند