معرفی رشته مهندسی عمران
معرفی رشته مهندسی عمران

معرفی رشته مهندسی عمران

انجام پروژه های عظیم برج سازی و ساختمان سازی با سازه های سبك و سر سخت در برابر حوادث فورس ماژور نظیر زلزله ، مدل سازی و نظارت بر فرآیند های عمرانی مانند راه سازی ، سدهای عظیم ، طراحی شبکه های آب ، باند های فرودگاه ، دکل های برق و مخابرات و طراحی نیروگاه های برق ، مضافاً از اهم وظایف مهندسان عمران تدوین گزارش مربوط به آزمایشات بنیاد سازی و اطمینان خاطر نسبت به دوام سازه های فلزی و بتنی است.

پرسش و پاسخ حقوقی
پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی

زوجین صرفا می توانند تا یك سوم اموال و مایملك خویش را نسبت به یکدیگر وصیت نمایند .

پرسش و پاسخ حقوقی
پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی

در خصوص شرط تنصیف اموال، اگر زوج اموال خود را منتقل نماید باید پاسخگوی قیمت روز این اموال باشد و قیمت آن به نرخ روز باید محاسبه و سهم زوجه تعیین گردد.

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی

یک شخص را نمی توان نسبت به یک رفتار مجرمانه، دو بار یا بیشتر(چه از طرف شاکی قبلی، چه از طرف مابقی ذینفعان) تحت تعقیب کیفری قرار داد.

پرسش و پاسخ حقوقی
مشاوره حقوقی/ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

پرسش و پاسخ حقوقی

  موضوع پرسش مخاطب : وضعیت معاملات بعدی بعد از اعمال حق فسخ سوال چنانچه ملکی مورد معامله قرار گیرد و سپس خریدار آن را به شخص ثالثی منتقل کند   ۱- آیا فروشنده اول در صورت مغبون بودن و ثبوت خیار غبن یا تحقق سایر خیارات مانند خیار شرط حق اعمال خیار دارد؟