هموطن آسوده بخواب، سربازان گمنام امام زمان عج بیدارند
بمناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان (عج)

هموطن آسوده بخواب، سربازان گمنام امام زمان عج بیدارند

تأمین امنیت در هر جامعه‌ای مهمترین عنصر برای شهروندان بشمار می‌رود تا در سایه احساس امنیت علاوه بر رفاه و آسایش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی که نیازمند سرمایه‌گذاری میباشد یک الویت محسوب می شود.

روستاهای سیستانی نشین مرکز وحدت اقوام در غرب گلستان/حضور فرماندار وبخشدار ومیراث فرهنگی ومدیران بنیاد نیمروز

روستاهای سیستانی نشین مرکز وحدت اقوام در غرب گلستان/حضور فرماندار وبخشدار ومیراث فرهنگی ومدیران بنیاد نیمروز

با حضور مسولین شهرستانی از جمله فرماندار ومعاونین؛ بخشدار مرکزی؛ رییس میراث فرهنگی؛ ودهیاران وشوراهای اسلامی وبزرگان ومعتمدین اقوام وطوایف روستاها همچنین حضور با شکوه هنرمندان وبانوان از اقوام مختلف نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی روستاهای سیستانی نشین بندرگز با حضور مدیران ومشارکت بنیاد نیمروز سیستانی ها و عزیزان زحمتکش رادیو برگزار شد 

آئین رونمایی از کتاب سقوط تختک نشینان هامون وتجلیل از نویسنده ی کتاب در نگین شهر
با مشارکت بنیاد نیمروز وبزرگان طوایف ومعتمدین طایفه کریم کشته:

آئین رونمایی از کتاب سقوط تختک نشینان هامون وتجلیل از نویسنده ی کتاب در نگین شهر

این اثر فاخر که هم آشنایی با فرهنگ وآداب ورسوم وتاریخ کهن سیستان عزیز است وهم آشنایی با طایفه بزرگ کریم کشته در ۵شنبه۱۷ آذر۱۴۰۱ در نگین شهر رونمایی شد “بنیادنیمروز سیستانی‌ها “بعنوان یک رسالت فرهنگی وهم بواسطه انتقال فرهنگ قدرشناسی به نسل های جوانتر و هم ادای دین به برادر و عضو دلسوز هیات