پوشش مردان سیستانی؛مردسیستانی در حال رقص شمشیر(چاپ شمشیر)

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۵