قدسیه آبشناس در حسینیه سیستانیهای گرگان:  گذر از پیچ های سخت با همان رموز پیروزی وتداوم انقلاب میسر است/گوش به فرمان ولی امر باشیم*

قدسیه آبشناس در حسینیه سیستانیهای گرگان: گذر از پیچ های سخت با همان رموز پیروزی وتداوم انقلاب میسر است/گوش به فرمان ولی امر باشیم*

قدسیه آبشناس در حسینیه سیستانیهای گرگان: گذر از پیچ های سخت با همان رموز پیروزی وتداوم انقلاب میسر است/گوش به فرمان ولی امر باشیم*   ?خانم آبشناس که در جمع عزاداران حسینیه سیستانیهای گرگان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)و گرامیداشت قیام خونین ۱۵خرداد سخن می گفت:بااشاره به رموز شکل گیری واستمرار انقلاب اسلامی