استاندار گلستان در جلسه شوراهای برنامه ریزی و گفتگو دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد؛ خواهان حمایت وزارت اقتصاد از مجتمع میگو و مجتمع پتروشیمی گلستان هستیم
خواهان حمایت وزارت اقتصاد از مجتمع میگو و مجتمع پتروشیمی گلستان هستیم

استاندار گلستان در جلسه شوراهای برنامه ریزی و گفتگو دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد؛ خواهان حمایت وزارت اقتصاد از مجتمع میگو و مجتمع پتروشیمی گلستان هستیم

به گزارش "پایگاه خبری نگارستان اقوام " دکتر هادی حق شناس امروز سه شنبه ۲۱ بهمن در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی