استاندار گلستان گفت: موضوع جوانی جمعیت و فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و حرکت به این هدف مهم وظیفه همه دستگاه‌ها است.

استاندار گلستان گفت: موضوع جوانی جمعیت و فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و حرکت به این هدف مهم وظیفه همه دستگاه‌ها است.

  به گزارش پایگاه خبری نیمروز گلستان، علی‌محمد زنگانه شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان گلستان اظهار کرد: موضوع خانواده و جوانی جمعیت یکی از مسائل اساسی و بنیادی در بقا و پیشرفت یک جامعه است.   وی ادامه داد: ما باید به مقوله نسل و جوانی جمعیت به