امیر دکتر منصور خمری: ما سرباز ولایت بوده وهستیم/اقوام فرصت توسعه ی استان هستند
در دیدار جمعی از بزرگان ومتنفدین سیستانی با نماینده ولی فقیه در گلستان:

امیر دکتر منصور خمری: ما سرباز ولایت بوده وهستیم/اقوام فرصت توسعه ی استان هستند

امیر دکتر منصور خمری که از چهره های سیاسی اجتماعی استان واز بزرگان سیستانی های گلستان می باشد در زمان فرماندهی لشکرسی گرگان و ارشد اجا در شمال منشا خدمات بسیاری بوده است وایشان هم مثل تمام بزرگان سیستانی منادی وحدت هستند