مهندس مزرعه بخشدار مرکزی علی اباد کتول:افتخار خیرمقدم به مهمانان ارجمند به نیابت از مردم خوب یک افتخار برای هر خدمتگزار می باشد
در جشنواره همدلی اقوام:

مهندس مزرعه بخشدار مرکزی علی اباد کتول:افتخار خیرمقدم به مهمانان ارجمند به نیابت از مردم خوب یک افتخار برای هر خدمتگزار می باشد

به گزارش پایگاه خبری نیمروز گلستان عصر روز چهارشنبه 10 خرداد ماه جشنواره سرزمین همدلی اقوام با حضور فرماندار ، امام جمعه مزرعه کتول ، نماینده مجلس ؛معاونین فرماندار؛بخشداران مرکزی وکمالان؛بزرگان ومعتمدین طوایف؛شوراها ودهیاران؛روحانیون وبسیجیان؛و روسای ادارات و مدیران بنیاد نیمروز سیستانی ها و سایر اقوام و اهالی خونگرم روستای مهدی آباد برگزار شد