ضبط مستند رمضونیکه وسحرخوانی و..در روستای جهانتیغ وروستای هاشم آباد گرگان
 آداب ورسوم ماه مبارک رمضان در بین اقوام مختلف دارای رسوم خاصی هست. آداب ورسوم سیستانیهای گلستان در گماه رمضاننیز توسط بنیاد نیمروز سیستانی ها وبا همت اهالی روستای جهانتیغ ثبت وضبط شد

ضبط مستند رمضونیکه وسحرخوانی و..در روستای جهانتیغ وروستای هاشم آباد گرگان

از رسوم زیبایی چون رمضان خوانی ؛ رمضونیکه؛ سحرخوانی ؛ چاووشی؛ عیادت بیمار ؛ غبار روبی مساجد؛ رفتن به خانه شهدا و داغدیده ها؛ پخت چلبک و کلوچه و آبگوشت سیستانی وکشک زرد سیستانی و دهها رسم زیبای دیگر در بین سیستانیهای گلستان که به همت اهالی وجوانان غیور ومعتمدین ومشارکت بنیاد نیمروز در اقصی نقاط در حال گسترش می باشد