مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر: حفظ جمعیت روستایی یکی از مزیت بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر است

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر: حفظ جمعیت روستایی یکی از مزیت بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر است

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر: حفظ جمعیت روستایی یکی از مزیت بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر است شیرکانی گفت: یکی از مزیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرحفظ جمعیت روستایی است، به گزارش پایگاه خبری نیمروز گلستان از گرگان، «علی شیرکانی» در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان