تجسم تاریخ چندهزار ساله ایران در آئین های سیستانی ها/ گزارش ایرنا از غرفه بنیاد نیمروز سیستانی ها
پانزدهمین جشنواره اقوام ایران زمین:

تجسم تاریخ چندهزار ساله ایران در آئین های سیستانی ها/ گزارش ایرنا از غرفه بنیاد نیمروز سیستانی ها

گرگان – ایرنا – ملودی کهن، سنت‌های فاخر، پیشینه فرهنگی و تاریخی غنی خرده فرهنگ‌های ایرانی، گوشه‌ای از تاریخ هزاران ساله سرزمین سیستان است که بخش‌هایی از آن در پانزدهمین جشنواره اقتصاد و فرهنگ اقوام گلستان به نمایش درآمد. به گزارش ایرنا، اقوام ساکن گلستان، ظرفیت ویژه‌ای برای استان به شمار می‌روند که همیشه در