اختتامیه جشنواره نواسه بپور هاشم اباد گرگان به زبان تصویر/همدلی؛بصیرت؛مشورت در کنار نشاط اجتماعی وحضور بزرگان وخانواده معظم شهدا
با مشارکت بنیاد نیمروز وگرامیداشت یادوخاطره 1000شهیدسیستانی و4000شهیدگلستان:

اختتامیه جشنواره نواسه بپور هاشم اباد گرگان به زبان تصویر/همدلی؛بصیرت؛مشورت در کنار نشاط اجتماعی وحضور بزرگان وخانواده معظم شهدا

با مشارکت بنیاد نیمروز و با حضور گرم بزرگان اقوام؛خانواده معظم شهدا؛ بانوان؛ حاج رسول گرگیج دبیر وسخنگو واعضای شورای سیاست گذاری؛ هیات مدیره بنیاد نیمروز؛معتمدین وشورا ودهیار روستا؛ پایگاه بسیج؛ امنای مساجد وحسینیه,هیات فوتبال,هیات امنای امامزاده سلیمان علیه السلام؛جوانان و ورزشکاران ومهمانان ویژه از جمله میلاد کر کاپیتان تیم ملی جوانان ودکتر پاکروان از متخصصان وخیرین وآحاد مردم "جشنواره نواسه بپور" با گرامیداشت یاد وخاطره شهدا و با استقرار تمثال مبارک شهدا در دورتا دور جایگاه ؛ و با شکوه خاصی برگزار گردید