شهرکی رئیس مجمع خیرین گلستان:۳۳۰زوج با حمایت خیرین به خانه ی بخت می روند
در روز ملی ازدواج:

شهرکی رئیس مجمع خیرین گلستان:۳۳۰زوج با حمایت خیرین به خانه ی بخت می روند

حاج محمدشهرکی خیرنامدار گلستانی که در تمام حوزه های خیر در کنار مردم است بخصوص در بحث درمان و ازدواج دغدغه مند است و در کنار مهندس محمدی نیک و خیرین عزیز برنامه های خوبی در حوزه ی ازدواج دارند