شهرکی رئیس مجمع خیرین استان گلستان ✓بیماران کلیوی نباید دغدغه ی امکانات، تجهیزات و هزینه های پیوند داشته باشند.
در معیت مهندس محمدی نیک وخیرین علی آباد کتول:

شهرکی رئیس مجمع خیرین استان گلستان ✓بیماران کلیوی نباید دغدغه ی امکانات، تجهیزات و هزینه های پیوند داشته باشند.

رئیس مجمع خیرین گلستان خبر داد؛ در سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فلطمه (س) که روز ملی ازدواج نام کرفته با اهداء جهزیه و اعطای وام قرض الحسنه به جوانانی که شرایط مالی مناسبی ندارند کمک می کنیم تا در جشن با شکوه آغاز زندگی مشترک شان را جشن بگیرند.