با همت حاج محمدشهرکی؛برای نخستین بار فعالیت بخش جراحی قلب باز در شرق استان گلستان
با حضور مسولین وعلمای اهل سنت وشیعه به مناسبت روزمادر,

با همت حاج محمدشهرکی؛برای نخستین بار فعالیت بخش جراحی قلب باز در شرق استان گلستان

رییس بیمارستان پیامبر اعظم گنبدکاووس گفت: هزینه جراحی قلب باز در این مرکز دولتی برای افرادی که بیمه داشته‌ باشند، تنها ۷۰ میلیون ریال است در حالی که اگر این عمل را در مراکز خصوصی انجام دهند بیش از ۲ میلیارد ریال باید هزینه نمایند. وی افزود: برای آنژیوگرافی افراد هم هزینه تمام شده در این مرکز درمانی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است درحالی که این رقم در مراکز خصوصی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان می باشد.

خدمات بی نظیر حاج محمدشهرکی به بهداشت ودرمان مردم استان گلستان
از ایجادمرکز انژیوگرافی تامرکزسرطان وجراحی قلب باز و..:

خدمات بی نظیر حاج محمدشهرکی به بهداشت ودرمان مردم استان گلستان

بدیعی گفت: حاج محمد شهرکی در ماههای گذشته دچار مشکل قلبی شد و با توجه به توان مالی بالا می توانست در بهترین بیمارستان های تخصصی و خصوصی کشور عمل بازکردن عروق قلبی را انجام دهد اما به کادر درمان شهرستان اعتماد کرده و این عمل را با موفییت در گنبدکاووس انجام دادند.