مجلس هفتمین روز درگذشت مادر سرکارخانم قربانی ومادرهمسراقای محمدآذری از مدیران مسول وپیشکسوتان رسانه ای گلستان به زبان تصاویر
در حسینیه سیستانیهای گرگان:

مجلس هفتمین روز درگذشت مادر سرکارخانم قربانی ومادرهمسراقای محمدآذری از مدیران مسول وپیشکسوتان رسانه ای گلستان به زبان تصاویر

با حضور گرم مردم ومسولین؛بزرگان طوایف؛ اصحاب رسانه ومطبوعات؛نمایندگان مجلس ,مدیران اجرایی؛خانواده معظم شهدا؛شوراها ودهیاران و..با همت هیات امنای حسینیه سیستانیها وبرادری وحمایت حاج رسول گرگیج دبیر شورای سیاست گذاری واعضای شورا ومدیران بنیاد نیمروز سیستانیها وفعالان اجتماعی وسیاسی استان این مراسم با شکوه برگزار شد(خبر درحال تکمیل است)