رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت: سهل انگاری در هنگام پارک خودرو دو حادثه آفرید.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت: سهل انگاری در هنگام پارک خودرو دو حادثه آفرید.

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت: سهل انگاری در هنگام پارک خودرو دو حادثه آفرید.

یک دستگاه خودروی سواری دنا پلاس با چهار نفر سرنشین مرد جوان که خودرو را در نزدیکی آب بندان و در سراشیبی پارک نموده بودند ، به علت بی احتیاطی و نکشیدن ترمز دستی خودرو به همراه هر چهار سرنشین به عقب حرکت کرده و درون آب بندان سقوط می کند.