نخستین جلسه هیات موسس خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان در یکشنبه ۲۶ بهمن ماه برگزار شد./مدیرمسول نیمروزگلستان در هیات موسس خانه مطبوعات گلستان

نخستین جلسه هیات موسس خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان در یکشنبه ۲۶ بهمن ماه برگزار شد./مدیرمسول نیمروزگلستان در هیات موسس خانه مطبوعات گلستان

نخستین جلسه هیات موسس خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان دریکشنبه ۲۶ بهمن ماه برگزار شد.     به گزارش پایگاه خبری نگارستان اقوام به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، در این جلسه که عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به همراه معاون فرهنگی و رییس

مجمع عمومی انتخاب هیات موسس خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان برگزار شد/مدیرمسول نیمروزگلستان عضوهیات موسس خانه مطبوعات شد

مجمع عمومی انتخاب هیات موسس خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان برگزار شد/مدیرمسول نیمروزگلستان عضوهیات موسس خانه مطبوعات شد

مجمع عمومی انتخاب هیات موسس خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان برگزار شد رییس گروه رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از تشکیل مجمع عمومی انتخاب هیات موسس خانه مطبوعات و رسانه های استان گلستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، حسن دیلم، گفت: مجمع