خلیج فارس برای ما یک مسئله استراتژیک و دائمی است و هیچکس هم نمی‌تواند نام خلیج فارس را تغییر بدهد.

خلیج فارس برای ما یک مسئله استراتژیک و دائمی است و هیچکس هم نمی‌تواند نام خلیج فارس را تغییر بدهد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: خلیج فارس به عنوان شاهراه استراتژیک و منطقه‌ای ژئوپلتیک است؛ آمریکا تلاش دارد با منطقه را در اختیار بگیرد و طبیعتا چنین ادعایی با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شود؛ ایران معتقد است که امنیت منطقه خلیج فارس، مربوط به کشور‌های حوزه و پیرامون خلیج فارس و نه مربوط به آمریکاست.