استاندار گلستان خواستار مشارکت بیشتر سازمان‌های مردم نهاد، خیرین، ریش سفیدان و معتمدین محلی، صنایع و بانک‌ها در امر مدرسه سازی شد !
در بیست وچهارمین جشنواره خیرین مدرسه سازگلستان:

استاندار گلستان خواستار مشارکت بیشتر سازمان‌های مردم نهاد، خیرین، ریش سفیدان و معتمدین محلی، صنایع و بانک‌ها در امر مدرسه سازی شد !

مهندس فراهی مدیرکل نوسازی وتجهیز مدارس گلستان: مانند همیشه امید به‌ کمک خیرین مدرسه ساز است مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت: تعداد خیران ثبت شده در سامانه خیران گلستان ۴۶۷ نفر بوده که از این تعداد ۳۶۲ خیر حقیقی و ۱۰۵ خیر حقوقی هستند. استاندار گلستان گفت: هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه