دکتر حسن بیارجمندی «دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی» کشور شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر علوم:

دکتر حسن بیارجمندی «دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی» کشور شد

  طی حکمی از سوی معاون وزیر علوم؛ دکتر حسن بیارجمندی «دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی» کشور شد ایسنا/گلستان طی حکمی از سوی دکتر عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی وزیر علوم، رئیس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی گلستان به عنوان دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی وزارت علوم شد.   بدون تردید آنچه