حاج طالع یوسف‌اف از رزمندگان مقاومت اسلامی و مؤید عند ربهم یرزقون است.

حاج طالع یوسف‌اف از رزمندگان مقاومت اسلامی و مؤید عند ربهم یرزقون است.

شهید حاج طالع یوسف‌اف در پیدایش حسینیون جمهوری آذربایجان که به دستور حاج قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس مانند زینبیون پاکستان ، نیرو های فاطمیون و حیدریون تشکیل شد، نقش بسزایی داشت و شجاعانه در عملیات های متعدد از جمله آزادی دیرالزور علیه شجره خبیثه داعش شرکت داشت