دکتر نوروزی نماینده علی آباد کتول در  اسلام آباد سیستانی ها: خدمت, توسعه وپیشرفت شهرستان واستان سرلوحه کارم می باشد
در جمع بزرگان ومعتمدین شهرستان:

دکتر نوروزی نماینده علی آباد کتول در اسلام آباد سیستانی ها: خدمت, توسعه وپیشرفت شهرستان واستان سرلوحه کارم می باشد

دیدار معتمدین و فعالین (سیاسی و اجتماعی ) سیستانی شهرستان علی آباد کتول با نماینده محترم شهرستان جناب دکتر نوروزی در روستای اسلام آباد سیستانیها در این دیدار دکتر نوروزی از همه اقوام شهرستان به جهت شرکت و مشارکت بالا در انتخابات ۱۱ اسفند تشکر و قدردانی کرد . دکتر نوروزی از بزرگان و معتمدین