خروش نگارستان اقوام در روز قدس/اقوام گلستان یکدل و متحد برای آزادی قدس فریاد زدند
در آخرین جمعه ماه رمضان؛

خروش نگارستان اقوام در روز قدس/اقوام گلستان یکدل و متحد برای آزادی قدس فریاد زدند

مردم خداجوی گلستان در راهپیمایی روز قدس حضوری پررنگ داشتند در پی فراخوان های متعدد از علما وبزرگان اقوام و مذاهب تا حسینیه سیستانیها و موسسه فرهنگی نیمروز گلستان سیستانی ها و مسولین و کنشگران؛یکی از بزرگترین راهپیمایی های سالیان اخیر برگزار شد و گلستان یکپارچه فریاد بود.