تبریک فرمانده کل سپاه به مناسبت روز ارتش
خدمت ارتش مکتبی و انقلابی به اسلام در صفحه زرین تاریخ به یادگار خواهد ماند .

تبریک فرمانده کل سپاه به مناسبت روز ارتش

درخشش ارتش مکتبی و انقلابی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و در میدان‌های خطیر ماموریتی که با همراهی، هم افزایی و هماهنگی سایر نیروهای مسلح به ویژه وحدت و برادری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر به تولید قدرت بازدارندگی برای کشور شده است ؛ برای ایران و ایرانی افتخارآمیز و برای دشمنان رشک برانگیز است.