کاشت نهال به یاد شهدا واموات توسط اهالی خونگرم  روستای انقلاب وشمگیر
در راستای پویش درخت کاری بنیادنیمروز:

کاشت نهال به یاد شهدا واموات توسط اهالی خونگرم  روستای انقلاب وشمگیر

طرح به یاد حقداران به منظور کاشت نهال و درختکاری به یاد شهدا واموات با مشارکت بنیادنیمروز سیستانی‌ها و همراهی شورا ودهیاری وبزرگان طوایف و مدارس روستای انقلاب بخش وشمگیر برگزار شد