پیام مهم سردار پودینه همرزم واز دوستان سردار حاج قاسم سلیمانی(ره)
در پی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی؛

پیام مهم سردار پودینه همرزم واز دوستان سردار حاج قاسم سلیمانی(ره)

 ایادی استکبار ، تحت عنوان اضرار سناریوی محتمل، مقابله شود و در راستای تشکیل اجلاس کمیته رایزنی و اتخاذ تدابیر حکیمانه سیاسی و مواضع انسانی اقدامات بشردوستانه به محاذات بازدارندگی از ادامه نقض واضح و جنایات مشمئزکننده و بی محابای رژیم سفاک اسرائیل نظیر جنایت علیه جامعه بشریت و نسل کشی که در کرانه باختری