حوه اخذ وام سه ساله سهام عدالت + جزئیات
حوه اخذ وام سه ساله سهام عدالت + جزئیات

حوه اخذ وام سه ساله سهام عدالت + جزئیات

فهیمی در رابطه با کارت اعتباری سهام عدالت گفت:قرار است تا ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت در قالب کارت اعتباری به سهامداران پرداخت شود، ما تلاشمان این است که افراد بتوانند به صورت الکترونیک درخواست خودشان را به ثبت کنند و فقط برای دریافت کارت مراجعه حضوری داشته باشند