روز ملی خلیج فارس /استاد ایرج افشار سیستانی پدر خلیج فارس
در آستانه10 اردیبهشت سالروز فرار پرتقالی ها از خلیج فارس:

روز ملی خلیج فارس /استاد ایرج افشار سیستانی پدر خلیج فارس

سخن از «ايرج افشار سيستاني» از پژوهشگران روشنگر و اهل دل است. از کساني نيست که درپي نام و نان و پست و جايگاه باشد، او به عنوان پژوهشگري است که سال‌ها در زمينه ايران‌شناسي مطالعه و تحقيق کرده، از مفاخر و ميراث ماندگار کشورمان است، که تاکنون بيش از 130 کتاب در زمينه ايرانشناسي نوشته، از اين‌رو به وي عنوان «پدر خليج‌فارس» اطلاق مي‌شود.

پرچم متبرک حرم امام حسین ع مورد استقبال هیات مذهبی نخستین خونخواهان و هیات مسجد امام حسن مجتبی ع سید اباد قرار گرف
درجمع اعضای ستاد هیات نخستین خونخواهان و جمعی از معتمدین وبزرگان:

پرچم متبرک حرم امام حسین ع مورد استقبال هیات مذهبی نخستین خونخواهان و هیات مسجد امام حسن مجتبی ع سید اباد قرار گرف

پرچم متبرک حرم امام حسین ع مورد استقبال هیات مذهبی نخستین خونخواهان و هیات مسجد امام حسن مجتبی ع سید اباد قرار گرفت   این مراسم که به ابتکار هیات امنای هیات مذهبی نخستین خونخواهان وموافقت وحمایت هیات امنای مسجد امام حسن مجتبی ع سیداباد با حضور جمع کثیری از بزرگان ومعتمدین وهیات امنای مساجد