سیستانیهای گلستان؛ شب چله را چگونه می گذرانند؟ /فلسفه ورسوم کهن شب یلدا در بین سیستانی های شمال کشور
در آستانه شب یلدا:

سیستانیهای گلستان؛ شب چله را چگونه می گذرانند؟ /فلسفه ورسوم کهن شب یلدا در بین سیستانی های شمال کشور

سیستانیهای گلستان شب چله را چگونه می گذرانند؟ بخش اول:  فلسفه وریشه های تاریخی وکهن شب چله در بین سیستانیهای گلستان؟؟ شب چله که از مناسبت های مهم کیهانی ایرانیان است ودر این شب از دیرباز اقوام ایرانی دارای آداب ورسوم ویژه ای بوده اند..یکی از اقوام که در استان گلستان همانند سایر هموطنان دارای