اولین کنگره شهدای سیستانی وبلوچ شمال کشور در گلستان برگزار خواهد شد
برای نخستین بار:

اولین کنگره شهدای سیستانی وبلوچ شمال کشور در گلستان برگزار خواهد شد

به دعوت کارگروه ایثار وشهادت بنیاد نیمروز,در روز سه شنبه10 اسفند1400 به فراخوان کارگروه فرهنگ ایثار وشهادت بنیاد نیمروز وجمعی از دلسوزان؛ تعدادی از بزرگان ومعتمدین وتحصیلکرده ها؛اقشار مختلف مردم؛شاغلین وبازنشستگان انتظامی؛نظامی؛فرهنگی واداری؛ روسا واعضای شوراهای اسلامی شهرها وروستاها ؛دهیاران وبویژه خانواده معظم شهدا وآزادگان وایثارگران؛مسولین خیریه صباح و...از شهرهای مختلف استان از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه در حسینیه سیستانیهای گنبد گردهم آمدند