اولین یادواره شهدای سیستانی گلستان به زبان تصویر/ نخستین یادواره هزار شهید سیستانی استان گلستان
با مشارکت بنیادنیمروز وستادمردمی وحسینیه سیستانی ها:

اولین یادواره شهدای سیستانی گلستان به زبان تصویر/ نخستین یادواره هزار شهید سیستانی استان گلستان

در19 آبان1401 وبا تصمیمی که از مبعث حضرت رسول اکرم(ص) در سال1400 گرفته شده بود وفراخوان بنیاد نیمروز در حسینیه سیستانی های گنبد جمعی از دلسوزان؛ ستاد اولین یادواره شهدای سیستانی استان گلستان را شکل دادند, اولین یادواره 1000شهید سیستانی با گرامیداشت یاد وخاطره4000شهید استان گلستان برگزار شد

محمدآذری دبیر اولین یادواره شهدای سیستانی گلستان:گلستان تشکر!!/قدردانی ستادیادواره ۱۰۰۰شهیدسیستانی گلستان از مردم ومسولین استان
نخستین یادواره شهدای سیستانی استان گلستان برگزار شد:

محمدآذری دبیر اولین یادواره شهدای سیستانی گلستان:گلستان تشکر!!/قدردانی ستادیادواره ۱۰۰۰شهیدسیستانی گلستان از مردم ومسولین استان

گلستان تشکر!!/قدردانی ستادیادواره ۱۰۰۰شهیدسیستانی گلستان از مردم ومسولین استان محمدآذری دبیر اولین یادواره شهدای سیستانی با گرامیداشت یادو خاطره ۴۰۰۰شهید استان و۱۰۰۰شهید سیستانی استان گلستان که در روز ۵شنبه۱۹ آبان در حسینیه سیستانیهای گرگان برگزار گردید از حضور با شگوه مردم ومسولین قدردانی کرد. وی با اشاره به جمعیت انبوه که در سه بخش همکف