تقدیم جام قهرمانی لیگ برتر بسکتبال ایران را به شهدای والامقام
در گرگان صورت گرفت:

تقدیم جام قهرمانی لیگ برتر بسکتبال ایران را به شهدای والامقام

مهندس سبطی گفت: مطابق وعده ای که از قبل داده بودیم باید جام قهرمانی را تقدیم شهدای گرانقدر می کردیم بنابراین اولین مکانی که اعضای تیم بسکتبال بعد از ورود به گرگان در آن حاضر شدند این مکان مقدس بود.