کریمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی گنبد در هیات سیستانی ها نخستین خونخواهان اباعبدالله(ع): سیستانی ها در ولایتمداری سابقه ای پرافتخار ومحکم دارند/ از کارهای  خوب سیستانی ها توجه به معنویت وارزشهاست
در جمع بزرگان ومعتمدین ومدیران بنیاد نیمروز سیستانی ها:

کریمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی گنبد در هیات سیستانی ها نخستین خونخواهان اباعبدالله(ع): سیستانی ها در ولایتمداری سابقه ای پرافتخار ومحکم دارند/ از کارهای خوب سیستانی ها توجه به معنویت وارزشهاست

  وی که در جمع بزرگی از معتمدین وبزرگان سیستانی ها سخن می گفت با اشاره به سابقه تاریخی سیستانی ها در دین داری گفت:فضل تقدم بر خونخواهی امام حسین علیه السلام افتخار کوچکی نیست. مردم ایران اسلامی از تمام اقوام همواره در حمایت از اسلام واحکام نورانی اسلام وقران حمایت همه جانبه کرده اند