آیین اختتامیه دومین عهدواره چله مهدویت در پاکدشت
با حضور مردم .مسولین:

آیین اختتامیه دومین عهدواره چله مهدویت در پاکدشت

به گزارش خبرنگار رسانه بنیاد نیمروز سیستانی های پاکدشت ؛مرتضی علوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت و دبیر بخش فیلم دومین عهدواره چله مهدویت در خصوص این رویداد بزرگ هنری ملی و مذهبی گفت: بخش فیلم مستند و پویانمایی دومین عهدواره ملی چله مهدویت به عنوان یکی از دبیرخانه های  16 گانه این رویداد است که به این شهرستان سپرده شده است