فرماندار علی اباد کتول: انسجام وهمدلی اقوام؛ عامل وحدت موجود در کشور است
درجشنواره همدلی اقوام علی آباد کتول:

فرماندار علی اباد کتول: انسجام وهمدلی اقوام؛ عامل وحدت موجود در کشور است

به گزارش پایگاه خبری نیمروز گلستان عصر روز چهارشنبه 10 خرداد ماه جشنواره سرزمین همدلی اقوام با حضور فرماندار ، امام جمعه مزرعه کتول ، نماینده مجلس ؛معاونین فرماندار؛بخشداران مرکزی وکمالان؛بزرگان ومعتمدین طوایف؛شوراها ودهیاران؛روحانیون وبسیجیان؛و روسای ادارات و مدیران بنیاد نیمروز سیستانی ها و سایر اقوام و اهالی خونگرم روستای مهدی آباد برگزار شد