مدیرکل نوسازی مدارس استان:تکمیل ۱۶ پروژه مدرسه‌سازی گلستان به هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
در جمع خیرین مدرسه ساز مطرح شد:

مدیرکل نوسازی مدارس استان:تکمیل ۱۶ پروژه مدرسه‌سازی گلستان به هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت: تکمیل ۱۶ پروژه دولتی مدرسه‌سازی با ۹۳ کلاس درس استان به هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.   به گزارش خبرنگار ایرنا وحید فراهی روز یکشنبه در بیست و چهارمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز گلستان اظهار داشت: مجموع پروژه‌های مشارکتی و خیرساز استان ۵۵۹ کلاس