پرسش و پاسخ حقوقی
مشاوره حقوقی/ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

پرسش و پاسخ حقوقی

  موضوع پرسش مخاطب : وضعیت معاملات بعدی بعد از اعمال حق فسخ سوال چنانچه ملکی مورد معامله قرار گیرد و سپس خریدار آن را به شخص ثالثی منتقل کند   ۱- آیا فروشنده اول در صورت مغبون بودن و ثبوت خیار غبن یا تحقق سایر خیارات مانند خیار شرط حق اعمال خیار دارد؟