جهانگیری در جمع جوانان و برگزیدگان استان گلستان:  ایران متعلق به تمام ایرانیان است/فرصت برابر به شایستگان اقوام داده شود

جهانگیری در جمع جوانان و برگزیدگان استان گلستان: ایران متعلق به تمام ایرانیان است/فرصت برابر به شایستگان اقوام داده شود

جهانگیری در جمع جوانان و برگزیدگان استان گلستان: ایران متعلق به تمام ایرانیان است/فرصت برابر به شایستگان اقوام داده شود         جهانگیری با تأکید بر اینکه اهل سنت همواره در کنار انقلاب بوده اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل کند، گفت: در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری