جلسه مشترک شورای سازمان همیاری شهرداری ها و شورای مدیریت پسماند استان با حضور استاندار گلستان برگزار شد

جلسه مشترک شورای سازمان همیاری شهرداری ها و شورای مدیریت پسماند استان با حضور استاندار گلستان برگزار شد

جلسه مشترک شورای سازمان همیاری شهرداری ها و شورای مدیریت پسماند استان با حضور استاندار گلستان برگزار شد   به گزارش پایگاه خبری نیمروز گلستان؛ دکتر علی محمد زنگانه، استاندار گلستان، شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت، در جمع شهرداران استان با تبیین و تشریح کامل اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها اظهار کرد: