روز ملی خلیج فارس /استاد ایرج افشار سیستانی پدر خلیج فارس
در آستانه10 اردیبهشت سالروز فرار پرتقالی ها از خلیج فارس:

روز ملی خلیج فارس /استاد ایرج افشار سیستانی پدر خلیج فارس

سخن از «ايرج افشار سيستاني» از پژوهشگران روشنگر و اهل دل است. از کساني نيست که درپي نام و نان و پست و جايگاه باشد، او به عنوان پژوهشگري است که سال‌ها در زمينه ايران‌شناسي مطالعه و تحقيق کرده، از مفاخر و ميراث ماندگار کشورمان است، که تاکنون بيش از 130 کتاب در زمينه ايرانشناسي نوشته، از اين‌رو به وي عنوان «پدر خليج‌فارس» اطلاق مي‌شود.