موکب بنیاد نیمروز سیستانی ها و هیات مذهبی نخستین خونخواهان اباعبدالله الحسین(ع) در جشن بزرگ مبعث در گنبد کاووس/تصاویر
با حضور استاندار, مسولین ارشد استانی وشهرستانی وشبکه های مختلف صداوسیما:

موکب بنیاد نیمروز سیستانی ها و هیات مذهبی نخستین خونخواهان اباعبدالله الحسین(ع) در جشن بزرگ مبعث در گنبد کاووس/تصاویر

در کنار آحاد شهروندان وتشکل های فعال در حوزه های فرهنگی مذهبی, بنیاد نیمروز سیستانی ها و هیات مذهبی نخستین خوانخواهان اباعبدالله الحسین(ع) نیز در جشن بزرگ عید مبعث شهرستان گنبد حضوری پررنگ داشتند که از شبکه های مختلف نیز پخش شد