تشکیل ستاد نخستین خونخواهان  در استان گلستان همسو با سیستان وبه دعوت بنیاد نیمروز سیستانی ها
سیستانیها نخستین خونخواهان حضرت ثارالله(ع):

تشکیل ستاد نخستین خونخواهان  در استان گلستان همسو با سیستان وبه دعوت بنیاد نیمروز سیستانی ها

گفتنی است سال گذشته همزمان با سیستان عزیز؛ بنیاد نیمروز در چندین شهر واستان کشور مراسم  گرامی داشت 25 محرم بعنوان سالروز قیام مردم سیستان به خونخواهی حضرت امام حسین علیه السلام مراسم باشکوهی برگزار کرد به منظور برگزاری مطلوب تر وگسترده تر با هماهنگی ستاد سیستان یک فراخوان صادر شد که تمام افراد بتوانند از این فرصت خدمت به مسیر نورانی اهل بیت (ع) استفاده کنند ودر فیض عظیم شریک باشند