دکتر زنگانه: خدمت به مردم و توجه به توسعه متوازن استان باید دغدغه ی هر مدیری باشد که با ما می خواهد کار کند!
در نشست صمیمی با اصحاب رسانه گلستان مطرح شد:

دکتر زنگانه: خدمت به مردم و توجه به توسعه متوازن استان باید دغدغه ی هر مدیری باشد که با ما می خواهد کار کند!

استاندار گلستان اظهار کرد: اقدامات زیادی در حوزه راه های استان صورت گرفته و از ۳۴ کیلومتر جاده آق قلا به بندرترکمن که موسوم به جاده مرگ شده بود تا کنون عملیات تعریض ۱۷ کیلومتر انجام شده و تلاش داریم با اجرای کامل این پروژه در سال‌جاری تا انتهای سال ۱۴۰۲ چیزی به نام جاده مرگ در استان نداشته باشیم.