امام جمعه شهر قدس:مسئله کار و کارگر، مسئله بسیار مهمی است و همیشه مورد توجه روایات و سیره معصومین (ع) بوده است

امام جمعه شهر قدس:مسئله کار و کارگر، مسئله بسیار مهمی است و همیشه مورد توجه روایات و سیره معصومین (ع) بوده است

یکی از ویژگی‌های بارز شهید مطهری مسئله اسلام شناسی او بود. به همین علت امام خمینی (ره) بارها این شخصیت را مورد تمجید قرار داد. اسلام شناسی، تکلیف مداری، مسئله شناسی و جریان شناسی این استاد شهید کم نظیر بود.