جشن بزرگ نیمه شعبان در امیرآباد سرخ محله کتول
باحضور دکتر نوروزی نماینده مردم درمجلس:

جشن بزرگ نیمه شعبان در امیرآباد سرخ محله کتول

برپایی موکب وپذیرایی از مسافران و رهگذران واهالی روستاها به همراه مولودی خوانی ومسابقات فرهنگی و چوب بازی سیستانی از برنامه های جشن بزرگ امیرآباد بود