محمدآذری در اجتماع مذهبی گنبد: ولایتمداری  وحق طلبی ودفاع از مظلوم در بین سیستانی ها یک فرایند تدریجی وتاریخی است نه یک موضوع مقطعی
در حاشیه تشکیل ستاد برگزاری مراسم نخستین خونخواهان اباعبدالله الحسین(ع):

محمدآذری در اجتماع مذهبی گنبد: ولایتمداری وحق طلبی ودفاع از مظلوم در بین سیستانی ها یک فرایند تدریجی وتاریخی است نه یک موضوع مقطعی

محمدآذری با قدر شناسی از تمام عزیزان وبزرگوارانی که در اقصی نقاط ایران اسلامی وحتی افغانستان برای این افتخار بزرگ نقش داشتند وهمچنین نقش اندکی که بنیاد نیمروز سیستانی ها در سطح کشور داشت, از راهبری  روحانیون و معتمدین واقشار مختلف بویژه بزرگان مذهبی در سیستان وسایر شهرها واز خیرین عزیز وتمامی شهرها وروستاهایی که این مراسم را باشکوه هرچه تمام برگزار کردند خواستار برگزاری باشکوه تر این مراسم در سال جاری شد و از حجت الاسلام حیدری نسب وحجت الاسلام حسامیه وتمام زحمتکشان وسلسله جنبانان در سیستان وحمایت مردم در سرتاسر ایران بویژه شهرها وروستاهای گلستان وبالاخص مردم ومسولین کلااه قدردانی ویژه نمود