سپاه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای های نظام است
سپاه پاسدار حریم اسلام است .

سپاه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای های نظام است

اقدام رژیم اسرائیل در ۱ آوریل ۲۰۲۴ به کنسولگری ایران که موجب شهادت فرماندهان نظامی کشور ما گردید ، نقض صریح منشور سازمان ملل و تعرض آشکار به پیمان های بین المللی ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ‌و استقلال دولت سوریه احصاء می شود که خود اقدامی اجحاف آمیز و موجب نقض عرف قوانین حقوق بین‌المللی و معاهدات است ، مع ذالك نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد و قوانین حقوق بین‌الملل از حق دفاع مشروع استفاده کردند .